Pouzdan partner u Vašem poslovanju

Knjigovodstvene usluge

Vođenje poslovnih knjiga i evidencija za trgovačka društva, obrte i neprofitne organizacije.

Financijsko savjetovanje

Usmjeriti ćemo Vas prema ekonomičnijem poslovanju i poreznim uštedama u skladu s važećim zakonskim propisima.

Računovodstvene usluge

Izrada računovodstvenih politika i kontnog plana izrađenih prema specifičnim potrebama Vašeg poslovanja.

Trebate uslugu po Vašoj mjeri?

Profesionalna briga o Vašem poslovanju te individualno prilagođeni pristup prema potrebama Vašeg poslovanja.

Imamo rješenje za Vas

Planirate započeti poduzetničku djelatnost?

Potreban Vam je stručan savjet kod osnivanja? Obratite nam se s punim povjerenjem!

Kvalitetna usluga vođenja poslovnih knjiga
Unaprijeđenje Vašeg poslovanja
U skladu s važećim zakonskim propisima

Neovisno čime se bavite, imamo rješenje za Vas.

Poduzeća

Poduzeće je samostalna gospodarska, tehnička i društvena cjelina koja proizvodi dobra ili usluge za potrebe tržišta, koristeći se odgovarajućim resursima i snoseći poslovni rizik, radi ostvarivanja dobiti i drugih ekonomskih i društvenih ciljeva. Osniva se radi stjecanja dobiti. Ciljna funkcija poduzeća je dobit.

Obrti

Obrt je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti na tržištu, koje se mogu obavljati kao proizvodnja, promet ili usluge. Obrt obavljaju u pravilu fizičke osobe, a samo iznimno i pravne osobe koje provode naukovanje za vezane obrte. Obrti mogu biti slobodni, vezani i povlašteni.

Proračuni i proračunski korisnici

Obveznici predaje financijskih izvještaja su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna te proračunski i izvanproračunski korisnici proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji se nalaze na popisu iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

Neprofitne udruge

Obveza sastavljanja i predavanja financijskih izvještaja propisana je Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija i pravilnicima donesenim temeljem Zakona. Zakonom je uvedena obveza dostave financijskih izvještaja za sve neprofitne organizacije, ali prilagođeno visini prihoda i vrijednosti imovine.

Slobodna zanimanja

Djelatnostima slobodnih zanimanja smatraju se profesionalne djelatnosti fizičkih osoba koje su po toj osnovi obvezno osigurane prema propisima što uređuju obvezna osiguranja, a kojima su to osnovne djelatnosti i koje su po toj osnovi upisane u registar obveznika poreza na dohodak.

Ustanove

Ustanova je pravni subjekt čije je osnivanje i ustrojstvo uređeno zakonom o ustanovama. Osniva se za trajno obavljanje djelatnosti odgoja i obrazovanja, znanosti, kulture, informiranja, športa, tjelesne kulture, tehničke kulture, skrbi o djeci, zdravstva, socijalne skrbi, skrbi o invalidima i druge djelatnosti.

Ugovorite sastanak.

Zahvaljujemo! Vaša poruka je poslana.
Dogodila se greška prilikom slanja poruke. Molimo pokušajte kasnije.