Knjigovodstveno-računovodstvene usluge

Pružamo knjigovodstveno-računovodstvene usluge za poduzeća, obrte, slobodna zanimanja, proračune, proračunske korisnike, ustanove i neprofitne udruge.

 • Financijsko knjigovodstvo (glavna knjiga, dnevnik)

 • Knjiga ulaznih i izlaznih računa

 • Analitika kupaca i dobavljača

 • Robno i materijalno knjigovodstvo

 • Devizno knjigovodstvo

 • Blagajničko poslovanje

 • Obračun PDV-a

 • Evidencija dugotrajne imovine

 • Obračun plaća

 • Sastavljanje izvještaja

 • Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za poduzeća (bilanca, račun dobiti i gubitka, bilješke uz financijska izvješća)

 • Knjiga primitaka i izdataka za obrte i slobodna zanimanja

 • Knjiga prometa za obrte

 • Izrada godišnjih izvještaja za obrte i slobodna zanimanja

 • Matična evidencija radnika

 • Izrada tromjesečnih i godišnjih izvješća za proračune, proračunske korisnike i neprofitne udruge

 • Izrada godišnje prijave poreza na dohodak građana

 • Izrada INSTRASTAT obrazaca

 • Predaja zahtjeva za povrat PDV-a iz EU

 • Predaja zahtjeva za povrat trošarina

 • Izrada dokumentacije za banke i leasing društva

 • e-plaćanja

Zatraži ponudu

Financijsko savjetovanje

Iskustvom i poznavanjem raznih metoda usmjeravamo Vas prema kvalitetnijem poslovanju.

 • Ukoliko imate poteškoća u poslovanju, pravovremenim financijskim savjetom usmjeriti ćemo Vas prema ekonomičnijem poslovanju i poreznim uštedama u skladu s važećim zakonskim propisima.

 • Imate li problema s naplatom? I tu imamo rješenje za Vas.
  Raznim oblicima obračunskog plaćanja (kompenzacija, cesija, asignacija) zasigurno možemo ubrzati naplatu Vaših potraživanja od kupaca kao i rješavanje Vaših obveza prema dobavljačima.

Zatraži ponudu

Ugovorite sastanak.

Prepustite vođenje knjiga nama i bezbrižno čekajte sastavljanje godišnjih izvješća.

Ugovorite sastanak
(042) 623-883